Overview

Alt names: Shikkoku Tsukai no Saikyou Yuusha: Nakama Zenin ni Uragirareta node Saikyou no Mamono to Kumimasu, Hero of Darkness, Shikkoku Saikyo, Shikkoku Tsukai no Saikyo Yusha Nakama Zen'in ni Uragira retanode Saikyo no Mamono, Shikkoku Tsukai no Saikyou Yuusha, The Strongest Brave Man of the Black Wizard 2019 ON-GOING SETO Meguru KIMURA Yuri Right(→) to Left(←) Action Adventure Comedy Ecchi Fantasy Romance Shounen Supernatural Chapter 44 Chapter 43 Chapter 42b Chapter 42a,
Author: KIMURA Yuri
Artist:
Genre: Supernatural Shounen Romance Fantasy Ecchi Comedy Adventure Action
Name Published date
Chapter 63c 2023/03/16 Read
Chapter 63b 2023/03/16 Read
Chapter 63a 2023/03/16 Read
Chapter 62c 2023/03/16 Read
Chapter 62b 2023/03/16 Read
Chapter 62a 2023/03/16 Read
Chapter 61c 2023/03/16 Read
Chapter 61b 2023/03/16 Read
Chapter 61a 2023/03/16 Read
Chapter 60c 2023/03/16 Read
Chapter 60b 2023/03/16 Read
Chapter 60a 2023/03/16 Read
Chapter 59c 2023/03/16 Read
Chapter 59b 2023/03/16 Read
Chapter 59a 2023/03/16 Read
Chapter 58c 2023/03/16 Read
Chapter 58b 2023/03/16 Read
Chapter 58a 2023/03/16 Read
Chapter 57c 2023/03/16 Read
Chapter 57b 2023/03/16 Read
Chapter 57a 2023/03/16 Read
Chapter 56c 2023/03/16 Read
Chapter 56b 2023/03/16 Read
Chapter 56a 2023/03/16 Read
Chapter 55c 2023/03/16 Read
Chapter 55b 2023/03/16 Read
Chapter 55a 2023/03/16 Read
Chapter 54c 2023/03/16 Read
Chapter 54b 2023/03/16 Read
Chapter 54a 2023/03/16 Read
Chapter 53 2023/03/15 Read
Chapter 52 2023/03/09 Read
Chapter 51 2023/03/04 Read
Chapter 50 2023/02/28 Read
Chapter 49 2023/02/15 Read
Chapter 48 2023/02/12 Read
Chapter 47 2023/02/09 Read
Chapter 46 2023/02/07 Read
Chapter 45 2023/02/06 Read
Chapter 44 2023/01/15 Read
Chapter 43 2022/12/26 Read
Chapter 42b 2022/11/27 Read
Chapter 42a 2022/11/26 Read
Chapter 41 2022/09/27 Read
Chapter 40 2022/09/25 Read
Chapter 39 2022/09/02 Read
Chapter 38 2022/08/05 Read
Chapter 37 2022/05/04 Read
Chapter 36 - The Path that lies ahead 2022/03/04 Read
Chapter 35 - Feelings 2022/02/26 Read
Chapter 34 2022/02/23 Read
Chapter 33 2022/02/13 Read
Chapter 32 2022/02/11 Read
Chapter 31 2022/01/29 Read
Chapter 30 2022/01/28 Read
Chapter 29 2022/01/27 Read
Chapter 28 2022/01/26 Read
Chapter 27 2022/01/24 Read
Chapter 26 2022/01/23 Read
Chapter 25 2022/01/23 Read
Chapter 24 2022/01/23 Read
Chapter 23 2022/01/23 Read
Chapter 22 2022/01/23 Read
Chapter 21 2022/01/23 Read
Chapter 20 2022/01/23 Read
Chapter 19 2022/01/23 Read
Chapter 18 2022/01/23 Read
Chapter 16 2022/01/23 Read
Chapter 15 2022/01/23 Read
Chapter 14 2022/01/23 Read
Chapter 13 2022/01/23 Read
Chapter 12 2022/01/23 Read
Chapter 11 2022/01/23 Read
Chapter 10 2022/01/23 Read
Chapter 9 2022/01/23 Read
Chapter 8 2022/01/23 Read
Chapter 7 2022/01/23 Read
Chapter 6 2022/01/23 Read
Chapter 5 2022/01/23 Read
Chapter 4 2022/01/23 Read
Chapter 3 2022/01/23 Read
Chapter 2 2022/01/23 Read
Chapter 1 2022/01/23 Read
See more

Comments

imperfectbob_1992cjd3392
I never thought this manga would be a good as it is, can't wait for more chapters.
Reply · Apr 13, 2022


Login to comment for this manga!

Maybe You Like